Vocht in je woning voorkomen met enkele eenvoudige ingrepen

Opstijgend vocht met schimmelvorming als gevolg. Je zal er maar mee geconfronteerd worden! Mankementen als gevolg van vocht doen de waarde van je woning fors dalen. 

Daar blijven de problemen zeker niet toe beperkt. Vochtige woningen hebben uiteraard ook hun negatieve gevolgen voor de gezondheid van zijn bewoners. Wat kunnen we zélf doen om deze vochtvorming te voorkomen? 

Wat zijn de verschillende mogelijkheden om vochtproblemen definitief uit je woning te weren? 


Kan je zo een vochtprobleem zélf oplossen en welk prijskaartje hangt eraan vast?
Vochtbestrijding-vergelijken Blijven deze bijzonder schadelijke én ongezonde vochtproblemen beperkt tot oudere woningen? Je woning regelmatig en grondige controleren op mogelijke vochtproblemen is beslist een aanrader. Hoe langer het duurt vooraleer we de problemen vaststellen hoe groter ze worden.

En vocht in een woning laat zich niet zomaar in een handomdraai verjagen. Het is dan ook de voornaamste vijand van onze woning.

Vocht veroorzaakt heel wat schade en is tevens verantwoordelijk voor muffe geurtjes, voor snel afbladderend behangpapier en, nog erger, voor schimmelvorming.

Met vocht in zijn woning rekent men best zo snel én accuraat mogelijk af. In het andere geval maakt het onze woning op iets langere termijn minderwaardig en uiteindelijk zelfs waardeloos.

Hoe herken je vocht in huis? 

Opstijgend vocht is probleem nummer één bij oudere woningen. We herkennen het aan schimmelvorming en natte plekken op de onderzijde van muren, vaak nooit hoger dan één meter en haast uitsluitend op de gelijkvloerse verdieping.

Meestal is de zoutrand op de muur goed zichtbaar. Een té vochtige ondergrond is hier de grote boosdoener. De problemen beginnen pas wanneer dit vocht in contact komt met poreuze bouwmaterialen van fundering en muren.

Om dit te voorkomen wordt in nieuwbouwwoningen nu al enige tijd een beschermende folie aangebracht. In oude woningen was dat niet het geval, met alle nadelige gevolgen vandien.

Muren injecteren tegen opstijgend vocht 

Opstijgend vocht kan men een halt toeroepen door de muren te injecteren met een waterafstotende gel. Vooraleer deze gel in de muren te spuiten, moet je eerst de door het opstijgend grondwater beschadigde pleister weg kappen.

Daarna spuit je de vochtwerende gel via gaten zo diep mogelijk in de vochtige muur. Hou er rekening mee dat je pas na zes maanden nieuw pleisterwerk kan aanbrengen. Deze klus kan je gemakkelijk zélf uitvoeren.

Vochtproblemen schouw 

Vochtplekken op de schouw of in de onmiddellijke omgeving ervan, zijn het gevolg van een lekkende schouw of van schoorsteencondensatie. Uit veiligheidsoverwegingen los je dit probleem op nog voor het stookseizoen.

Schoorstenen zijn erg gevoelig voor vocht. Ze krijgen immers voortdurend afkoeling en opwarming, waardoor gemakkelijk condensatievocht ontstaat. Je lost dit probleem eenvoudig én goedkoop op door het plaatsen van een schoorsteenbuis.

Condensatieproblemen oplossen


Vochtproblemen als gevolg van condensatie doen zich bijna haast voor in oudere woningen. Condensatievocht herken je aan de zwarte schimmelpuntjes in de bovenste hoeken van een kamer en/of op plaatsen waar zich de koude brug bevindt.

Dat is een plaats in je woning die onvoldoende of niet is geïsoleerd, waardoor de koude van buiten naar binnen komt. Dit doet zich dikwijls voor in de nabijheid van dorpels, op plaatsen waar de spouwmuur op de fundering rust of daar waar een binnen- en buitenmuur samen komen.

De luchtvochtigheid slaat daar neer, omdat het daar een koude plaats is waar condensatievocht ontstaat. Dat los je niet in een handomdraai op.

Zo kan zowel bad- en/of slaapkamer uitrusten met een extra ventilatiesysteem, en koude bruggen moet je zoveel mogelijk vermijden of wegwerken.

Doorsijpelend regenwater 

Als gevolg van de neer gutsende regen, kunnen buitenmuren uiteindelijk toch vocht doorlaten. Vooral gevels die zuid- of westwaarts gericht zijn, lijden onder dit probleem. Je kan hier aan verhelpen door de gevel uit te slijpen en te hervoegen.

Vochtige keldermuren 

Vochtbestrijding-vergelijken

De kelder is erg gevoelig voor vocht. Keldermuren staan immers rechtstreeks in contact staan met de vochtige ondergrond. Vochtige keldermuren tasten op langere termijn gans je woning aan. Wanneer je keldermuren uiteindelijk af brokkelen, komen ook de bovenliggende constructies in gevaar.

Kelder waterdicht maken aan binnenkant 

Bij een rijwoning of een open bebouwing moet je een vochtige kelder langs de binnenzijde waterdicht maken. Deze wordt dan voorzien van een laag waterdichte mortel, en een zoutbestendige pleister.

Afhankelijk van de ernst van het vochtprobleem, zijn er gemiddeld zo'n drie tot vijf pleisterlagen nodig.

Vochtbestrijding-vergelijken

Reacties