Tuinieren: je eerste moestuin inrichten

Er worden steeds meer groenten in eigen tuin gekweekt. Velen willen dat ook, maar door tijdsgebrek en/of gebrek aan kennis komen ze er niet toe. Het is nochtans niet zo moeilijk om je eerste moestuin aan te leggen. Je moet uteraard wel met enkele basisbeginselen rekening houden, maar de uitbouw van je eerste moestuin is niet zo moeilijk. Hoe ga je precies te werk bij het inrichten van je groententuin, zodat je in het najaar je eerste zelf gekweekte groentjes kunt oogsten?
Zie de aanleg van je eerste moestuin niet té groots.
Dat is de grootste fout van startende tuiniers. Eens de
smaak te pakken, kun je nog altijd uitbreiden 
Zélf  gekweekte groenten zijn veruit het gezondste en hebben de meeste smaak. Je eerste zelf gekweekte groenten oogsten geeft dan ook heel wat voldoening.  Ga daarbij niet lukraak, maar doordacht en stap voor stap tewerk. Begin eerder met een bescheiden tuintje. Eens de smaak definitief te pakken, kun je jouw actieterrein nog altijd verruimen.

De inplantingsplaats van je groententuin is erg belangrijk. Niet ieder lapje grond is geschikt als groententuin. Om succesvol groenten te kweken, heb je in de eerste plaats een zonnige en lichte standplaats nodig. Je groententuin is dan ook bij voorkeur naar het zuiden of het zuidwesten gericht.

Zorg voor nutige insecten

Richt je groententuin zodanig in, het hij gemakkelijk bereikbaar is voor nuttige insecten. Zij zorgen immers voor de noodzakelijke bevruchting en bestuiving van je groenten.

Door planten zoals het rimpelroosje tussen je groenten
te plaatsen trek je nuttige insecten aan, nodig voor de
bevruchtingen bestuiving van je groenten
Voor een insectenvriendelijke groententuin plant je bij voorkeur een veldesdoorn, een rimpelroos, een krentenboompje of seringen aan.


Behoeften en tijd

Start bij voorkeur met een bescheiden moestuin en stem de oppervlakte ervan af op je behoeften, en zéker ook op de tijd die je er kan en wil aan besteden. Een perceel grond van enkele tientalle vierkante meter is voor een startende tuinliefhebber meer dan groot genoeg. Wil Ben je een gans jaar in je eigen groenten voorzien, dan heb je gemiddeld zo'n vijftig vierkante meter grond per persoon nodig. Zie je het meteen nog groter, en wil je ook zelf je fruit kweken, dan heb je nog eens dertig meter extra grond per persoon nodig. In een moestuin van pakweg honderd honderd vierkante meter heb je in het voorjaar minstens een halve dag werk per week. Hou daar bij het opstellen van je plannen zeker rekening mee.

Doe aan vruchtwisseling

Zorg voor de juiste indeling van je toekomstige groententuin. Dat is van belang voor het opstellen van een noodzakelijk vruchtwisselingsplan. Heel wat groenten mag je immers nooit twee jaar na elkaar op dezelfde plaats kweken. Om vruchtwisseling te kunnen realiseren plaats je de verschillende percelen loodrecht op de hoofdwegel. Bescherm je groententuin zoveel mogelijk tegen alle weersomstandigheden. Dat kun je door allerlei struiken als omheining aan te planten.


Grond klaar maken

Zorg in de eerste plaats voor een goede kwaliteit en een luchtige structuur van je bodem.

Spit je tuin om tot 20 cm
diep, zo zorg je voor een
goede bodemstructuur
Dat kun je door de bodem tot op zo'n twintig centimeter diep te spitten. Verrijk je bodem met organische voedingsstoffen. Een goede drainage én een grondanalyse mag je evenmin vergeten. Laat onbegroeide grond niet te lang ongebruikt liggen, dat veroorzaakt immers uitdroging.

Gemakkelijk teelbare groenten

Start je eerste moestuin bij voorkeur met gemakkelijk te kweken groenten en stel vooraf een zaai- en plantplan op. Kies jonge plantjes in plaats van te zaaien en ze zelf te kweken. Dat zal je veel tijd besparen.  Wordt je geconfronteerd met een of andere ziekte, gebruik dan biologische bestrijdingsmiddelen. Koolsoorten, bessenstruiken, wortelen en aardbeien  zijn bijzonde rgevoelig voor schadelijke insecten. Bescherm ze daarom met insectengaas.. In een gezonde ondergrond zorgen nuttige insecten en schimmels voor het omzetten va bn orgnaisch afval in vruchtbare humus.  Je houdt slakken uit je moestuin door de grond regelmatig los te maken. Om schadelijke insecten en allerlei ziekten te vermijden, zorg je dat je moestuin onkruidvrij blijft.

Reacties