Hoe duur is een architect

De architect is onmisbaar bij de bouw van je droomwoning of bij ingrijpende renovatiewerken. Hij is het die zowat alle voorbereidende werkzaamheden voor zijn rekening neemt, stelt contracten op, zet de definitieve bouwplannen op papier en bij het einde der bouwwerken is het weer hij die controleert of alles volgens het boekje  is verlopen. Gaat er later iets mis, dan is het de architect die het mag uitleggen. Hoe duur is het werk van de architect en wat kunnen en mogen we van hem verwachten?

De architect is als onmisbare schakel
betrokken bij zowel alle nieuwbouw
en renovatieprojecten
Bij de bouw van je droomwoning is de tussenkomst van de architect noodzakelijk. Maar ook bij renovatiewerken wordt hij meer en meer ingeschakeld. Er zijn zovele stedebouwkundige en andere voorschriften waar men zich moet aan houden, dat het zonder de gespecialiseerde hulp van de architect onmogelijk is te bouwen. De keuze van de architect is dan ook erg belangrijk.

De architect heeft een groot aandeel in het welslagen van je bouwplannen. Meestal bij gebrek aan eigen kennis in woningbouw, renovatiewerken en het ereloon, koesteren heel wat toekomstige bouwers argwaan ten opzichte van de architect. Ten onrechte, want de oeverkoepelende Orde der architecten houdt alles nauwslettend in het oog. Hoe duur is nu het werk van de architect? De kostprijs varieert. Sommige architecten laten zich per uur betalen. Anderen hanteren dan weer een percentage van de totale prijs der van het bouwwerk. Zowel de aard als de omvang der werken spelen uiteraard een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het ereloon.

Uurloon bij kleine renovatiewerken

Er bestaat uiteraard een groot verschil tussen het begeleiden van kleine renovatiewerken en een nieuwbouwproject. Bij kleine renovatiewerken werkt de meerderheid der architecten met een uurloon.

Het ereloon van de architect hangt bij renovatie
grotendeels af van de omvang der werken
Gaat het om een ingrijpende renovatie, dan werkt de architect meestal met een vast bedrag dat vooraf wordt vast gelegd. Verwonderlijk genoeg liggen de erelonen meestal hoger bij renovatiewerken dan bij nieuwbouw omdat daar meer en tijdrovend opzoekingswerk mee gemoeid is. Sommige architecten laten zich dan weer betalen via een afgesproken bedrag per vierkante meter.

Percentage bij nieuwbouw

Wegens de aard der werken wordt het ereloon bij nieuwbouw uiteraard anders vastgelegd. Bij nieuwbouw bedraagt het ereloon  van een architect gemiddeld 7 procent op de waarde der werken. Wijzigen de bouwwerken gedurende de duur van het project, dan zal de architect zijn ereloon aanpassen.


Bij nieuwbouw bedraagt het ereloon van de
architect gemiddeld 7 procent van de
waarde der werken
Het is de taak van de architect  nauwlettend toe te zien op het verloop der werken, die strikt volgens het contract moeten worden uitgevoerd. Voor de bouwheer is dat een belangrijke zekerheid. Ook het wordt contractueel vastgelegd. Daarbij wordt voor aanvang der werken een voorschot afgesproken tussen opdrachtgever en architect. Dan betaal je achtereenvolgens telkens 20 procent bij het voorleggen van het voorontwerp,bij het indienen van de bouwaanvraag voor het afleveren van een stedebouwkundige vergunning, bij het afgeven van alle aanbestedingsdocumentebn voor de aannemersoffertes, en 30 procent naarmate de bouwwerken vorderen. Het resterende saldo wordt betaald bij de definitieve oplevering van je woning.

Eerste gesprekken belangrijk

De eerste verkennende gesprekken zijn van groot belang bij je uiteindelijke keuze van architect. Deze gesprekken zijn meestal vrijblijvend en kosteloos. Een minderheid vraagt voor die eerste gesprekken een uurloon of rekenen een forfaitair bedrag. Voorzie voor die eerste gesprekken voldoende tijd, zodat de architect zich een juist beeld kan vormen van je woon- en leefsfeer. Zorg er voor dat alles gedetailleerd in een contract wordt opgenomen. Tijdens het verloop der werkzaamheden zorgt de architect er voor dat de werken verlopen volgens afspraak, en hij zal daar geregeld verslag over uit brengen.

Reacties