Opleiding vastgoedmakelaar biedt vele werkmogelijkheden

Een opleiding die steeds meer jongeren aanspreekt is ongetwijfeld de opleiding tot vastgoedmakelaar. De laatste jaren zit de vastgoedmarkt weer in de lift, en deze positieve evolutie is te merken aan de groeiende belangstelling voor de job van vastgoedmakelaar. Het grootste voordeel aan de opleiding vastgoedmakelaar is vast en zeker de werkzekerheid. De sector kan immers altijd jonge, deskundige krachten gebruiken. Spreekt een opleiding vastgoedmakelaar jou aan, informeer je dan zo goed mogelijk, vooraleer de definitieve stap te zetten. Wat zijn de studiemogelijkheden en de kwaliteiten van een vastgoedmakelaar?

Bij de opleiding tot vastgoedmakelaar komt heel wat
meer kijken dan kopen, verkopen en bemiddelen.
Een juridische vorming is onontbeerlijk
Een vastgoedmakelaar doet zoveel meer dan woningen en appartementen kopen en verkopen. Als makelaar moet je vastgoed op zijn juiste waarden leren schatten, moet je in alle omstandigheden kunnen bemiddelen en moet je zeker ook over een juridische kennis beschikken.
De opleiding vastgoedmakelaar houdt daar uiteraard rekening mee. Kandidaten voor de opleiding vastgoedmakelaar moeten vooraf weten dat ze naast een jurisdich- technische vorming ook een grondige bouwtechnische opleiding krijgen. Een opleiding tot vastgoedmakelaar is uiteraard ook praktijkgericht en omvat bemiddeling, beheer en vastgoedpromotie.


Bachelor met internationale uitstraling

Voor de opleiding vastgoedmakelaar kun je in de eerste plaats aan hogescholen terecht, waar je de een bachelor- diploma kan halen. Dit diploma geeft je internationale erkenning, wat je van pas kan komen bij eventuele tewerkstelling bij internationale vastgoedkantoren. Hier kom je in aanmerking voor drie beroepsprofielen met name bemiddeling, beheer en promotie van vastgoed. Wil je na het behalen van je bachelor- diploma officieel erkend worden als vastgoedbemiddelaar- of beheerder, dan moet je met succes een stage doorlopen bij het BIV, het beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Na een BIV- stage wordt je officieel
als vastgoedmakelaar erkend
Het bachelor- diploma vastgoedmakelaar bied je veel meer mogelijkheden dan het schatten, kopen en verkopen van vastgoed. Er zijn inderdaad een hele reeks beroepen in de vastgoedsector die je met zo een BIV- erkend diploma eveneens kun uitoefenen.

Bemiddelaar en promotor

De vastgoedbemiddelaar en promotor is de bemiddelt tussen koper en verkoper, huurder en verhuurder van een perceel grond, een woning of appartement, een kantoorgebouw of een industriële vestiging. Dit is de gedroomde job voor iemand met een stevige juridische, financiële, commerciële en bouwkundige kennis. Hij/zij bekijkt de verschillende mogelijkheden van het gebouw om zo zijn cliënten deskundig advies te verlenen. Vastgoedmakelaar is een beschermd beroep, zodat enkel de door het KB erkende diploma's voor het beroep van vastgoedmakelaar in aanmerking komen. De opleiding tot bachelor in vastgoed geeft uiteraard toegang tot dit beroep.

Syndicus of beheerder

In dit geval ben je verantwoordelijk voor zowel het technische als het administratieve beheer van gebouwen, en in opdracht van de mede- eigenaars van het vastgoed.

Een syndicus krijgt meestal het
technische en financiële behaar
van een appartementsblok
Samen met je bouwtechnische achtergrond garanderen je kwaliteiten als bemiddelaar en organisator een duurzaam gebruik van de gebouwen. Door de wetgeving op de mede- eigendom en andere wettelijke initiatieven, zal het beroep van syndicus nog aan belang winnen.

Vastgoedexpert

Zowel de financiële als de technische waardebepaling van een vastgoed speelt uiteraard een erg belangrijke rol bij zowel de verkoop als de verhuur ervan. De vastgoedexpert is verantwoordelijk voor de schatting en de plaatsbeschrijving van het betrokken gebouw.

Rentmeester als zakelijk beheerder

De rentmeester is de zakelijke beheerder van een om het even welke eigendom en dit op het vlak van de inning van pacht- of huurgelden.

Vele andere mogelijkheden

Naast deze basisberoepen waartoe het diploma bachelor toegang geeft, bestaan er voor een officieel erkend makelaar nog heel wat andere mogelijkheden voor tewerkstelling zoals technisch, commercieel en administratief medewerker van immobiliënkantoren, vastgoedvennootschappen, notariskantoren, diensten voor het verlenen van hypothecaire leningen, aannemerspromotoren, huisvestingsmaatschappijen en openbare diensten met betrekking tot het huisvestingsbeleid.
  • Info: Katholieke Hogeschool Sint- Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1 in 9000 Gent.

Reacties