Zo hou je geluidsoverlast buitenshuis


Om je wooncomfort te verhogen is akoestisch
isoleren een must. Toch wordt het nog té
veel over het hoofd gezien.
De groeiende zorg voor ons leefmilieu zorgt er voor dat we steeds en meer aandacht besteden aan het zo effciënt mogelijk isoleren van onze woning met als voornaamste doel onze energierekening zo laag mogelijk te houden. Akoestsiche of geluidsisolatie wordt hier nog teveel over het hoofd gezien.
Ten onrechte, want geluidshinder bedreigt je woonkwaliteit, brengt in sommige gevallen zelfs ernstige gezondheidsklachten teweeg. Vraag blijft echter wat men onder geluidsoverlast verstaat, en wat je er zélf kan doen om storende geluiden zoveel mogelijk buitenshuis te houden. 


Wat geluidsoverlast nu precies is, is eigenlijk niet zo gemakkelijk te definiëren. Het zijn je hersenen die trillingsgolven als resultaat van een of ander geluid, via je binnenoor opvangen. In je hersenen worden deze golven op hun beurt omgezet in geluid. Ruimten waar absolute stilte heerst, zijn schaars. Daar heerst overal dezelfde atmosferische druk. Neem je een geluid waar, dan veroorzaakt dit zowel een onder- als een bovendruk. Deze druk verplaatst zich in de ruimte waarin het zich bevind, en dit in allerlei richtingen. Deze plant zich voort via vaste voorwerpen, materialen, vloeistoffen en uiteraard ook via de lucht.

Geluidsoverlast niet voor iedereen hetzelfdeIedereen van ons ervaart 
Geluidsoverlast is oorzaak van heel wat
gehoorproblemen.
geluidsoverlast op een andere manier. Geluidshinder is dus persoonsgebonden, en waar sommigen niet eens bij stilstaan, zal door anderen dan weer als erg storend worden ervaren. Omdat het bij ons nog altijd aan officiële normen ontbreekt, is het verre van gemakkelijk te bepalen wat geluidsoverlast is en wat niet. Geluid wordt gemeten in decibel, en geluidsdeskundigen zijn het er onderling over eens dat men 's nachts geluiden van meer dan 45 decibel als storend beschouwd. Geluidsoverlast wordt telkens verschillend geInterpreteerd. Echt storende én schadelijke  geluiden zullen echter door iedereen als zodanig worden omschreven. Wie zal zich bijvoorbeeld niet storen aan het geluid van een laag voorbijvliegende straaljager? Terwijl sommigen de schreeuwigere muziek in een dancing aangenaam vinden, zullen anderen het danig op de heupen krijgen van  een tikkende klok of van het smakken van een tafelgenoot.


Oorzaken van geluidsoverlast wegwerken

Wil je van geluidsoverlast verlost geraken, dan moet je de oorzaak ervan opsporen en uitschakelen. Dat kun je mits enkele eenvoudige ingrepen gemakkelijk zelfd doen. De keuze van het soort vloerbekleding is bij het bestrijden en voorkomen van geluidsoverlast erg belangrijk. Zo is van een kurkvloer geweten dat deze veel beter tegen geluid bestand is dan laminaat en parket. Kies voor huishoudtoestellen als een wasmachine, een vaatwasser  of een waterverwarming die zo weinig mogelijk geluid voort brengen. Een kamer of een woning geluidsarm maken heeft veel te maken met het vermogen van materialen om (storende) geluiden op te nemen of te absorberen. Zachte én poreuze materialen zijn het best bestand tegen storende geluiden. Overgordijnen, tapijt op de vloer, meubels in de kamers, behangpapier en een schilderijtje of een foto tegen de muur, kunnen vele geluidsproblemen oplossen. Geluidsdempende plafonds


Besloot je om de geluidshinder op een professionele manier aan banden te leggen, overweeg dan zeker het gebruik van geluidsdempende plafonds. Tegen het geluid van storende kinderen, kun je gebruik maken van geperforeerde gipsplaten. Deze worden tegen een muur geplaatst. Na hun installatie kun je deze dan bekleden met  glaswol.

Hoe contactgeluid vermijden?

Om onze woning doeltreffend te isoleren tegen contactgeluid, kan men bijvoorbeeld tussen de wanden lucht of isolatiemateriaal aanbrengen, waardoor het geluid wordt geabsorbeerd. Hierbij moeten contactpunten tussen de gebruikte materialen zoveel mogelijk vermeden worden. Zo kan men er bij het metsen van de buitenmuren voor zorgen dat er geen mortelspecie in de spouwen terechtkomen, waardoor er contact kan ontstaan tussen de buitenmuur en het binnenspouwblad en het buitengeluid gemakkelijker onze woning kan binnendringen.

Storende vloergeluiden


De omvang van geluidshinder is ook afhankelijk van je
keuze van de soort vloerbekleding.

Storende vloergeluiden van een houten vloer, kun je op een eenvoudige manier voorkomen door de verschillende tand-en groefverbindingen van de panelen, vast te lijmen. Kies je laminaat als vloerbekleding, dan doe je er goed aan een abdorberende laag aan te brengen tussen de vloer en de laminaatlaag. Het bekleden van het isolatiemateriaal kan op een eenvoudig manier met een voorzetmuur of gipskarton. Vergeet hierbij niet de metalen studs te voorzien die van een akoestische, geluidsabsorberende tape. Deze zorgt ook voor een goede aansluiting en vangt allerlei (geluids)trillingen op.

Verbinding buitenmuur en spouwDoor de pootjes onder je badkuip te isoleren
kun je heel wat geluidshinder voorkomen.
Gebruik bij de verbinding tussen buitenmuren en spouw moet bij voorkeur gerealiseerd hiervoor bestemde spouwhaken. Om het geluid niet te kunnen over dragen realiseer je bij voorkeur een ankerloze spouw en/ of spouwhaken om de geluidsoverlast tot een strikt minimum te beperken.


Geluidshinder in badkamer

Je wordt uiteraard niet alleen in je leef- en/of slaapkamer met storende geluiden geconfronteerd. Dat is uiteraard ook altijd mogelijk in je badkamer. Ook hier kun je door vele storende geluiden geplaagd wordenZelfs in de badkamer kunnen we met heelwat. Om in de badkamer zoveel mogelijk contactgeluiden te voorkomen, kunnen we bijvoorbeeld onder de poten van onze badkuip harde, synthetische rubbers plaatsen. Om dezelfde reden werk je ook de badrand met zo een rubberprofiel af.


Reacties