Zo houdt het alcoholslot dronken chauffeurs uit het verkeer

Als het van de overheid afhangt, is het voortaan onmogelijk om dronken achter het stuur te kruipen. Eén jaar nadat de wet tot het verplicht installeren van het alcoholslot werd goedgekeurd, werd dit toestel nu ook officieel van in gebruik genomen en rijden de eerste chauffeurs er al mee rond. Alcohol en autorijden,  dat is zonder meer een slechte combinatie, daar is ondertussen iedereen van overtuigd. Maar niettemin vallen jaarlijks nog steeds vele dodelijke verkeersslachtoffers en zwaar gewonden te betreuren als gevolg van dronken rijden.  Doet het alcoholslot zijn werk zoals het hoort, dan is dit binnenkort hopelijk definitief verleden tijd. Vraag is hoe het alcoholslot werkt. Hoe ga je als automobilist om met zo'n alcoholslot, en wat zijn de gevolgen ervan voor de automobilist?Door de officiële ingebruikname van het alcoholslot, kunnen automobilisten die té diep in  het glas keken, verplicht worden tot het installeren van het alcoholslot. Inderdaad, iedere chauffeur die voortaan tijdens alcoholcontroles betrapt wordt met meer dan 1,3 promille alcohol in zijn/haar bloed, wordt beboet met het verplicht installeren van een alcoholslot. Op die manier is men ervan overtuigd dronken chauffeurs definitief uit het verkeer te bannen, en dat is  een goede zaak voor iedereen.


Hoe werkt het alcoholslot?


Het alcoholslot wordt dus verplicht wanneer bij een ademtest blijkt dat je meer dan 1,3 promille alcohol in je bloed hebt. Van het ogenblik dat je rondtoert met een alcoholslot in je wagen, zal deze niet meer starten vanaf het moment dat je meer dan 0,2 promille alcohol in je bloed laat noteren. Pas wanneer uit een nieuwe ademcontrole blijkt dat je alcoholgehalte onder de 0,2 promille zakte, zal je jouw auto weer kunnen starten. Is je alcoholgehalte dan nog te hoog, dan weigert je auto alle dienst, en kan je dus niets anders dan hem aan de kant laten staan. Het alcoholslot maakt duidelijk komaf met dronkaards achter het stuur. Een borreltje kan reeds voldoende zijn om te voet verder te kunnen. Zelfs na het eten van een praline of een andere zoetigheid met een minimum percentage aan alcohol, kan in soms reeds voldoende zijn om je niet tot het verkeer toe te laten!


Alcoholslot test ook tijdens het autorijden


We proberen allemaal wel een of ander achterpoortje te vinden om aan de eventuele boetes te kunnen ontsnappen. Dat zal ongetwijfeld na het in gebruik nemen van het alcoholslot niet anders zijn. Automobilisten zullen over heel wat inspiratie moeten beschikken om het slimme alcoholslot te verschalken. Dat toestel werd immers zodanig ontworpen dat fraude zo goed als onmogelijk is. Het alcoholslot doet immers veel méér dan je alcoholgehalte meten. Dat is zelfs in staat zowel het vochtgehalte als de temperatuur van je adem nauwkeurig op te tekenen. Doe je al het mogelijke om toch dronken met je auto te kunnen rijden, dan zal het apparaat dit onmiddellijk waarnemen, en starten onmogelijk maken. Kan je toch starten, dan zal dat niet lang duren. Zelfs tijdens het autorijden kan het alcoholslot om een nieuwe ademtest vragen, zodat iemand laten blazen in jouw plaats onmogelijk is. Dat zal het alcoholslot immers onmiddellijk detecteren aan de hand van je eerder gemeten vochtgehalte en temperatuur van je adem. 

Wat als er iets verkeerd gaat met het alcoholslot?


Er kan altijd wel iets verkeerd lopen, en die kans bestaat uiteraard ook bij het gebruik van het alcoholslot. In dat geval kan je in alle omstandigheden beroep doen op de pechverhelpers, voor wie het alcoholslot geen geheimen meer zou mogen hebben. Bij een of ander technisch mankement zullen ze dit herstellen of, als dat niet mogelijk is, je alcoholslot buiten werking stellen.

 

Reacties