Zo kan je zélf een bijkomend pensioen opbouwen

Als gevolg van de toenemende vergrijzing van de bevolking, komt ons pensioenstelsel meer en meer in de verdrukking. Pensioensparen of zélf een bijkomend pensioen opbouwen wordt steeds noodzakelijker. Zet deze negatieve evolutie zich door, dan worden onze pensioenen binnen afzienbare tijd écht onbetaalbaar.  De noodzaak om zélf een bijkomend pensioen op te bouwen, wordt er des te groter om. Hoe kies je de meest geschikte vorm van pensioensparen, en wat zijn de verschillende mogelijkheden?

Van je keuze hangt heel wat van af. Deze is zo belangrijk, dat je levenskwaliteit tijdens de nieuwe levensfase ervan af hangt. En met het ouder worden, worden je uitgaven er beslist niet minder om. Zowel op het vlak van gezondheidszorg als van je persoonlijke verzorging gaan de uitgaven sterk de hoogte in. Zéker belangrijk genoeg om je grondig te informeren over de verschillende vormen van pensioensparen.

Wat is een pensioenspaarverzekering?


Bij pensioensparen heb je de keuze tussen twee mogelijkheden . Eén ervan is het afsluiten van een pensioenspaarverzekering. Met zo een pensioenspaarverzekering ben je zeker van een  gegarandeerde rente die varieert tussen 2,50% en 3% procent. In vele gevallen beschik je over de mogelijkheid deze rente gevoelig te verhogen via een deelname in de winst. Dat is een variërend bedrag, en  dus niet gegarandeerd. Alle vormen van levensverzekeringen, zelfs een schuldsaldoverzekering, komen voor pensioensparen in aanmerking. Speel hier zoveel mogelijk op zekerheid, en sluit samen met een pensioenspaarverzekering een bijkomende overlijdensverzekering af. De premies voor een pensioenspaarverzekering zijn vrij van verzekeringstaks. Die bedraagt nu 1,10% .

Collectief pensioensparen met minimum risico


Collectief pensioensparen is een andere vorm van pensioensparen. Met dit bankproduct worden je maandelijkse stortingen belegd in een pensioenspaarfonds. De opbrengst van een pensioenspaarfonds is niet gegarandeerd, de opbrengst van dit soort belegging is uitsluitend afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van het gekozen pensioenfonds, een belegging op lange termijn, waardoor het risico op een lager rendement zoveel mogelijk wordt beperkt.

Belangrijk belastingsvoordeel 


Om het pensioensparen aan te moedigen, kregen pensioenspaarders belastingsvoordeel toegekend. Het bedrag dat voor fiscale aftrek uiteindelijk in aanmerking komt, verschilt van jaar tot jaar, en is grotendeels afhankelijk  van de totale som die kan gestort worden, en van een maximaal te indexeren bedrag dat fiscaal in mindering mag worden gebracht, zelfs wanneer je niet over een beroepsinkomsten beschikt. Betaal je geen belastingen meer, hou er dan rekening mee dat je ook van geen fiscaal voordeel kan genieten.  Voor dit belastingsvoordeel ben je tussen 18 en maximaal 64 jaar, en onderworpen aan de personenbelasting. Koos je voor een pensioenspaarverzekering, dan moet je aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen. Zo ben je bij leven de begunstigde van dit systeem. Bij overlijden zijn dat je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, bloedverwanten tot de tweede graad als ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, halfbroers en halfzusters.

Fiscale aftrek in gezinsverband

Binnen een gezin mogen beide partners het vooropgestelde bedrag fiscaal inbrengen. Op die manier geniet je een belastingvoordeel dat varieert tussen minimum 30 en maximum 40% . De bijzondere gemiddelde aanslagvoet vind je op het aanslagbiljet.

Belastingen bij opname van gespaarde bedrag


Vraag je het gespaarde bedrag vroegtijdig op, dan betaal je belastingen. Op het bijeengespaarde kapitaal ben je de taks op het langetermijnsparen verschuldigd. Dit bedrag wordt rechtstreeks ingehouden van je spaartegoed, of op de theoretische afkoopwaarde op je zestigste verjaardag. Daar wordt geen personenbelasting op geheven. Nam je reeds kapitaal op vóór je zestigste verjaardag? Dat is zéker niet onbelangrijk, want is dat wél het geval, dan moet je in plaats van de taks op het langetermijnsparen personenbelasting betalen. Bij overlijden voor de je zestigste, moet je eveneens personenbelasting betalen.
Bij overlijden, moet er op het kapitaal ook successierechten worden betaald. Blijf je tussen je 60 ste en 64 ste verder sparen, dan zijn deze bedragen volledig belastingvrij, opvoorwaarde dat je contract werd afgesloten vóór je 55 ste verjaardag.  Je geniet daarbij zelfs nog van een extra belastingvermindering die tussen 30  en 40 procent ligt.

Reacties