Zelf je lening online berekenen

Bij je vertrouwde bank of bij een of andere kredietverlener geld lenen doet niemand graag. Zijn er echter geen andere oplossingen, dan wordt je er wél toe verplicht. Informeer je zo grondig mogelijk vooraleer je definitief besluit een lening aan te vragen. Een lening sluit je niet zomaar af.  Zet eerst alle voor- en nadelen naast elkaar. Wees voorzichtig, en leen nooit meer dan je aankan. Voor je bij je bank of een kredietverstrekker binnen stapt, is het nuttig te weten hoe groot het bedrag is dat je kan lenen. Je vast maandelijks inkomen en je uitgaven vormen daarvoor de basis. Kon je eerder een lening niet tijdig aflossen, ga dan zélf na of je nog steeds op de zwarte lijst van de Nationale Bank staat. Hoeveel je uiteindelijk zal kunnen lenen, kan je gemakkelijk zelf berekenen. Hoe gaat dit laatste in zijn werk, en waar moet je rekening mee houden om precies te weten hoe groot je lening uiteindelijk zal zijn?


Zorg er zeker voor dat je lening niet in een bodemloze put terecht komt. Het bedrag dat je uiteindelijk zal kunnen lenen, hangt uiteraard van allerlei factoren af die verschillen van persoon tot persoon. Zowel je maandelijks inkomen als je uitgaven staan daarbij centraal. Het al of niet verlenen van een lening hangt nog van andere zaken af. Ga je die lening alleen aan, of heb je een vaste parner? Dat is belangrijk, want als die ook een vast inkomen heeft, wordt dat immers mee gerekend. Dat heeft uiteraard ook een keerzijde. Maakte je partner vroeger schulden, dan zal men daar nu ook rekening mee houden. Laat eenmalige of variabele inkomsten buiten beschouwing, dat is een appeltje voor de dorst ingeval je tijdens de looptijd van  je lening het eventueel eens moeilijk zal hebben om je lening af te betalen. De meeste kredietverleners houden ook rekening met inkomsten als je vakantiegeld of je eindejaarspremie. Dat is niet het geval met een of andere bonus of met een winstpremie.

Heb je een stabiele werkomgeving?

Je werksituatie is mede- bepalend voor het al of niet toekennen van  je lening en de grote ervan. Werk je in een stabiele werkomgeving, of gaat het minder goed en is er bijvoorbeeld een reorganisatie met eventueel jobverlies in het verschiet? Heb je verdere doorgroeimogelijkheden en zit er promotie aan te komen, of is dat vanwege je leeftijd uitgesloten? Daar zal de kredietverstrekker zeker allemaal rekening mee houden bij het bepalen van je lening.

Hoe sta je er financieel voor?

Hoe ziet je financiële situatie er uit? Hoe groot is je vast maandelijks inkomen en welke uitgaven staan daar tegenover? Heb je nog leningen lopen die je dus ook nog moet aflossen?  Dan zal daar zeker rekening mee gehouden worden bij het toekennen van een nieuwe lening. De kredietverlener zal eveneens je financiële verleden nagaan. Op die manier wil hij zijn risico zoveel mogelijk beperken. 

Wat is de gangbare rente?

Het bedrag van je lening hangt in grote mate af van de rente op het ogenblik dat je een lening afsluit. Hoe hoger de rente, hoe groter het bedrag dat je maandelijks zal moeten terugbetalen, en hoe kleiner het bedrag van je lening zal zijn.

Het bedrag van je lening zelf berekenen

Het is belangrijk dat je vooraf weet hoe groot het maximum bedrag zal zijn dat je kan lenen. Je lening zélf berekenen is doodeenvoudig, en doe je best online. De meeste banken  en kredietverleners stellen daarvoor op hun website modules ter beschikking die het maximum bedrag van je lening berekenen. Ze baseren zich daarvoor op de verschillende factoren waarmee de kredietverleners rekening houden, en die hierboven werden besproken.

Reacties