Woning verkopen op lijfrente weer populair

De verkoop van vastgoed op lijfrente was tot voor kort haast volledig uit de belangstelling verdwenen, maar is nu populairder dan ooit. De verkoop op lijfrente is voor de meestal bejaarde verkoper een goede zaak. Op die manier verwerft hij immers maandelijks een extra vast inkomen. De koper daarentegen moet het kopen van een eigen woning meer zien als een belegging op langere termijn. Hij hoopt voordelig een woning te kunnen kopen, en rekent daarvoor op een vroegtijdig overlijden van de verkoper. Bovenop zijn  maandelijkse rente, geniet de verkoper levenslang van het vruchtgebruik van de woning. De verkoop van een woning op lijfrente is dus voor alle betrokkenen een goede zaak, of ligt het allemaal toch wat ingewikkelder dan dat? Wat zijn nu precies de gevolgen van een verkoop op lijfrente, en dit zowel voor de koper als de verkoper?


Het principe op zich is eigenlijk zo eenvoudig als het ei van columbus. Daar waar de verkoper van een huis onmiddellijk na de officialisatie van de verkoop de overeengekomen verkoopprijs krijgt uitbetaald, is dat bij een verkoop op lijfrente niet het geval. De koper van een woning op lijfrente verbindt er zich toe maandelijks een vast bedrag te betalen aan de verkoper, en dit tot aan zijn overlijden. De verkoper krijgt in ruil het vruchtgebruik van zijn woning. Daardoor heeft hij het recht om in zijn  woning te blijven wonen tot zijn overlijden.

Berekening van de rente


De rente die de koper maandelijks zal betalen, hangt van verschillende factoren af. Bij de verkoop op lijfrente Zo is het mogelijk aan meerdere personen, meestal zijn  dat dan gehuwde eigenaars of de onverdeelde eigenaars van het vastgoed, van de maandelijkse rente te laten genieten. In de verkoopsovereenkomst op lijfrente moeten alle overeenkomsten duidelijk genoteerd staat. Wat er met de lijfrente zal gebeuren na het overlijden van de verkoper(s) moet in de overeenkomst duidelijk omschreven worden. Valt bij overlijden de rente weg, of wordt deze volledig of gedeeltelijk aan de overlevenden overgedragen?

Gedeeltelijke betaling verkoopsom


Bij een verkoop op lijfrente wordt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de totale verkoopsom betaald, en dit bij de ondertekening van het verkoopcontract. Hoe hoger het bedrag dat vooraf door de koper wordt betaald, hoe lager de maandelijkse rente zal zijn.

Vast inkomen voor verkoper Bij de verkoop van hun woning op lijfrente krijgen de eigenaar(s) levenslang een vast maandelijks inkomen. Het is dé oplossing voor die bejaarden die. Dat zijn meestal bejaarden die over eigendom(men) beschikken, maar toch maandelijks met een pensioentje moeten proberen rond te komen. De eventuele erfgenamen, zullen zich met het overblijvende geld moeten tevreden stellen in plaats van de eigendom(men) waarop ze gehoopt hadden.

 

Belegging op lange termijn


Hoe lang hij maandelijks zal moeten betalen is voor de koper onbekend, en dat is uiteraard een risico. De aankoop van een woning op lijfrente is vergelijkbaar met een langetermijn belegging, mét optie op een belangrijke meerwaarde bij het eventuele vroegtijdig overlijden van de verkoper. De waarde van deze ‘belegging’ kan pas na afloop van  de overeenkomst worden gemaakt. Koper en verkoper kunnen ook een looptijd voor de verkoop op lijfrente overeen komen.

Hypothecaire lening overbodig 


Het kopen van een woning op lijfrente stelt de geïntresseerde in staat met eerder beperkte financiële middelen toch een eigen woning te kopen, zelfs zonder een hypothecaire lening aan te gaan. De geldigheid van een verkoop op lijfrente moet aan enkele wettelijk bepaalde voorschriften voldoen, en de uitvoeringsmodaliteiten moeten verplicht in de verkoopsovereenkomst worden opgenomen. Het is dus van groot belang dat alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper nauwgezet in de verkoopsovereenkomst worden opgenomen.

Successierechten betalen of niet?


Vele eigenaars verkopen hun woning(en) op lijfrente omdat ze van oordeel zijn denken op die manier geen peperdure  successierechten te moeten betalen, maar is dat in werkelijkheid wel zo? Je kan alvast aan je kind(eren) een woning op lijfrente verkopen. Hou er echter rekening mee dat zo’n verkoopsovereenkomst als een zogenaamd kanscontract moet worden opgemaakt. Dat betekent dat je als tachtigjarige onmogelijk in dat contract kunt stellen dat je leen evensverwachting van 35 jaar hebt, om zo een lage rente te kunnen afdwingen. Er moet in zo'n kanscontract een realistische rente worden afgesproken. Is dat niet het geval, dan beschouwd de fiscus de verkoop als een schenking, en  dat belastingspercentage ligt ongeveer even hoog als bij successierechten.Reacties

  1. Ik vond hier ook nuttige info over verkopen op lijfrente: http://www.nobels.be/nl/nieuws/is-een-woning-verkopen-op-lijfrente-interessant/

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten