Veilig beleggen met kapitaalsbeschermende fondsen

Was beleggen tot voor kort een exclusieve aangelegenheid van financiële deskundigen, dan heeft de laatste jaren zowat iedereen de weg naar de beurs gevonden. Iedereen wil op een zo veilig mogelijk manier beleggen, om op de vervaldatum het grootst mogelijke rendement binnen te halen. Hoe slechter het beursklimaat, hoe meer beleggers hun kapitaal maximaal willen beschermen, door zélf zo weinig mogelijk risico’s te nemen. Niettemin streven allen een aanvaardbaar rendement na, dat zéker de opbrengst van de klassieke spaarrekening overstijgt . Hoe zorg je voor het juiste evenwicht tussen veiligheid, risico en rendement?


Hoe hoger het rendement dat je nastreeft, hoe groter de daaraan verbonden risico's.  Hoe kun je dit realiseren, en op wat moet je vooral letten om in alle rust en veiligheid een aanvaardbaar rendement te verwezenlijken? Goed gestructureerde beleggingsfondsen kunnen hier ongetwijfeld uitkomst bieden. Door gebruik te maken van zogenoemde optietechnieken, kunnen zowel de risico’s als het te verwachten rendementen uitstekend met mekaar gecombineerd worden. Op deze manier kan maximaal ingespeeld worden op de meest uiteenlopende wensen en behoeften van particuliere beleggers.

Kapitaalbeschermende  beleggingsfondsen


Met je keuze voor kapitaalbeschermende beleggingsfondsen, wordt op de eindvervaldag van je belegging(en) minstens het geïnvesteerde kapitaal voor de kosten terug betaald. De meerwaarde van dergelijke beleggingsfondsen hangt in de allereerste plaats af van de marktomstandigheden op dat moment.

Risicoloze beleggingen


Om tegelijkertijd een maximum aan kapitaalsbescherming te kunnen bieden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor risicoloze en vastrentende beleggingsfondsen. Daar komen vooral obligaties en termijnrekeningen voor in aanmerking. Deze zorgen er op hun beurt voor  dat je op de vervaldag van je belegging(en) minstens je startkapitaal terug krijgt.


Index of aandelenkorf

Met de (rente) inkomsten van het vastrentende gedeelte koopt je beleggingsfonds bij uitsluitend marktpartijen een aantal aandelenopties, waarmee men de vooraf afgesproken meerwaarde kan realiseren. Het gaat hierbij in hoofdzaak om opties indexen of een aandelenkorf.

Veilig en renderend beleggen


Volgens financiële analysten doen deze kapitaalsbeschermende beleggingsfondsen het niet alleen uitstekend qua veiligheid, maar zeker ook op het vlak van hun rendement. Dankzij deze haast unieke combinatie van maximale veiligheid en rendement, hebben deze beleggingsfondsen op een relatief korte tijd, een vaste plaats verworven in het hedendaagse, snel evoluerende beleggingslandschap. Bij een positief beursklimaat, zorgen ze meestal voor een uitstekend rendement. Is het beursklimaat minder goed, dan ben je als belegger in alle omstandigheden verzekerd van de terugbetaling van je startkapitaal.

Reacties