Sparen of beleggen: kiezen voor zekerheid of risico's nemen

Sparen of beleggen. Kiezen voor relatieve zekerheid of ben je altijd al gewoon geweest risico's te nemen? Met deze keuze wordt iedereen van ons, vroeg of laat, uiteindelijk toch geconfronteerd. Precies zoals iedereen die op de een of andere manier een kapitaal(tje) heeft vergaard, streef ook jij het hoogste rendement na, en liefst zonder al teveel risico's. Wanneer kiezen we voor het klassieke sparen, en wanneer is beleggen het meest intressant? Met wat houden we rekening om zo 'n oordeelkundig mogelijke keuze te maken, en hoe realiseren we een goed én doortast vermogensbeheer?

Wanneer je voor de keuze wordt geplaatst tussen sparen of beleggen, dan is een goed en efficiënt beheer van je vermogen noodzakelijk. Maar wat verstaat men onder een goed vermogensbeheer? Verschilt het antwoord niet van persoon tot persoon? Financiële deskundigen zijn over één ding eensgezind: voor een zo goed mogelijk vermogensbeheer is zowel sparen als beleggen, telkens met een goede spreiding van je geld, een must. Vraag is ook in welke mate je bereidt bent risico te lopen? Sparen zal een pak minder opbrengen dan beleggen, dat ook grotere risico's vergt. In de financiële sector is het nog steeds de algemene regel dat de opbrengst van je kapitaal rechtsreeks evenredig is met het risoco dat je daarbij neemt. Logisch gevolg daarvan is uiteraard dat, naarmate je risico groter wordt, je ook meer gevaar loopt dat er iets mis kan gaan, de rente op je kapitaal minder hard zal stijgen of, in het slechtste geval, zelfs zal krimpen.

Spaarrekening of termijndeposito's?
Ben je ervan overtuigd dat sparen voor jou uiteindelijk de beste manier is om je geld oordeelkundig te beheren, dan heb je nog de keuze tussen verschillende mogelijkheden Er is de klassieke spaarrekening, maar die brengt in de huidige financiële situatie weinig of niets meer op. Als je met een spaarrekening tussen de één en twee procent rente kan opstrijken, mag je dik tevreden zijn. Door je spaarcentjes op zo'n spaarrekening te parkeren, weet je al op voorhand dat je daar zeker en vast niet rijk zal van worden. Naast deze klassieke spaarrekening, kan  je ook voor zogenoemde termijndeposito's kiezen. Bij deze vorm van sparen, wordt je kapitaal voor een vooraf afgesproken termijn vastgezet. Hier ligt de rente toch al iets hoger. Wanneer het economisch en financieel goed gaat, is dit een intressante manier om te sparen. Hier varieert de rente immers tussen de vijf en tien procent, en dat is heel wat meer dan onze klassieke spaarrekening. Wanneer het minder goed gaat, moet je dik tevreden  zijn wanneer je een rente van vijf procent in de wacht kan slepen. In ruil moet je je spaarcenten wel voor een periode van minimum vijf tot tien jaar vastzetten. Alles heeft dus zowel zijn voor- als nadelen, het is aan jou om de meest voordelige formule er uit te pikken. Dat wil uiteraard ook zeggen dat je gedurende deze periode ook niet over je kapitaal kan beschikken wanneer dat mocht nodig zijn.


Beleggen: hoe groter het risico hoe hoger de rente 

In economische slechte tijden, is sparen weinig aantrekkelijk. Brengt beleggen dan zoveel meer op? Het risico dat je loopt met beleggen, is alvast ontelbare keren groter dan met een spaarrekening. Uiteraard zal het rendement stijgen, naarmate je bereid bent risico's te nemen. Kies je voor zekerheid en een eerder defensieve beleggingsstrategie, dan zal je rendement nog steeds rond de vijf procent bedragen. Ben je in het bezit van aandelen op een moment dat er een economische crisis toeslaat, dan was je met een spaarrekening uiteraard heelwat beter af. Beleggen is vooral geschikt voor diegenen die hun kapitaal niet direct nodig hebben, waardoor ze een waardevermindering kunnen opvangen. Ben je niet zeker dat je jouw geld voor een relatief langere periode kan missen, begin er dan niet aan en kies dan voor een of andere vorm van sparen.

Reacties