Openbare verkoop huizen zowel vrijwillig als gedwongen

Ben je van plan je woning te verkopen? Dat kan op twee manieren. Je kan kiezen voor het onderhands verkopen van je vastgoed. Tijdens zo een onderhandse woning verkoop voer je onderhandelingen met mogelijke kopers op op deze manier tot een akkoord te komen over je vraagprijs. Je woning kan echter ook met een openbare verkoop van eigenaar verwisselen. Zo een openbare verkoop wordt verplicht door een notaris in de juiste banen geleid. Via advertenties in allerlei dag- en weekbladen en op gespecialiseerde websites bekend gemaakt. In welke gevallen wordt je woning openbaar verkocht, en hoe zit zo'n openbare verkoop in elkaar?


Je kan om de een of andere reden je wonning uit vrije wil verkopen. Lijnrecht daartegenover staat een verplichte woningverkoop, en dat is in veruit de meeste gevallen veel pijnlijker. Bij een verplichte verkoop kan bijvoorbeeld een faillissement of een belangrijke schuldvordering aan de basis liggen. Wanneer bij een echtscheiding geen akkoord kan worden tot stand gebracht is zo'n verplichte verkoop eveneens de enige uitweg. Gaat het om bijzonder waardevolle panden, dan kan men als eigenaar voor een vrijwillige openbare verkoop kiezen omdat men in denkt dat op die manier de verkoop meer zal opbrengen. Tijdens een openbare verkoop worden de alle geïntresseerde kopers immers tegen mekaar uitgespeeld. Besluit je tot zo'n vrijwillige openbare verkoping, dan wordt je woning in één openbare zitting toegewezen aan diegene met het hoogste bod. Dat kan je als eigenaar uiteraard weigeren wanneer je dat té laag vindt. In dat geval kan je de verkoop inhouden.

Wat kosten een openbare verkoop?


Als verkoper van een woning, kost zo'n openbare verkoop je niets. Inderdaad, alle gemaakten kosten moet(en) de koper(s)voor hun rekening nemen. Dat wordt uiteraard anders wanneer je de verkoop niet laat doorgaan wegens een volgens jou té laag bod. Dan betaal je als verkoper wél alle kosten die uit zo'n openbare verkoop voort vloeiën.

Recente wetswijziging

De wet op de openbare verkoop werd onlangs aangepast. Daar waar tot voor kort zo'n openbare verkoop in twee zittingen door ging, werd dit nu tot slechts één zitting terug gebracht. Na deze eerste én enige zitting hebben geïntresseerden maximum vijftien dagen de tijd om bij de notaris een hoger bod uit te brengen. Wordt gedurende deze periode van vijftien dagen het bod niet verhoogd, dan wordt je woning aan de hoogste bieder toegewezen. Komt er tocg een hoger bod, dan volgt een tweede zitting.

Premiejagers uitschakelen

De overheid wil met deze wetsaanpassing zogenoemde premiejagers zoveel mogelijk uitschakelen. Met de aangepaste wet wordt de minimum prijs waarmee de eerste zitting wordt gestart, vooraf bekend gemaakt. Zo kunnen eventueel geïntresseerde kopers bij hun bank informeren of die prijs voor hen niet te hoog, en hoeveel ze bij de bank kunnen lenen. Zij die van bij de start van de openbare verkoop het pand willen kopen aan de inzetprijs, genieten een premie van één procent op de aankoopprijs. Ben  je in een won ing geïntresseerd die openbaar wordt verkocht, controleer dan vooraf grondig de verkoopsvoorwaarden en de stedebouwkundige voorschriften, en bezoek de woning. Ben  je bij het begin van de openbare zitting met de vraagprijs akkoord, dan kan je dat bod immers niet meer intrekken.

Makelaarskosten worden vermeden

De hoogdringendheid van een openbare verkoop wegens faillissement of schuldvorderingen, kan voor beide betrokken partijen voordelig zijn. Bij een openbare verkoop wordt geen makelaar betrokken, waardoor makelaarskosten worden vermeden.

Hogere bijkomende kosten

Aan een openbare verkoop zijn bijkomende kosten verbonden die hoger liggen dan bij een onderhandse verkoop. Deze bijkomende kosten worden door de notaris bepaald. De kosten van aankoop moeten meestal binnen vijf dagen worden betaald. Voor de koopsom zelf heb je in de meeste gevallen zes weken tijd. Bij een openbare verkoop ben je nooit zeker dat je voor je woning uiteindelijk een koper zal vinden. Als koper krijg je geen bedenktijd, en kan je de verkoop evenmin opschorten. De verkoper kan de verkoop inhouden.

Reacties