Duurzaam autorijden doet besparen

De vraag naar zuinigere wagens wordt steeds luider én dringender. Niet verwonderlijk, want de brandstofprijzen gingen de voorbije maanden fors de hoogte niet. Erger nog, niets laat voorzien dat daar vlug een einde aan zal komen. Kan je er zelf iets aan doen om je brandstofverbruik zoveel mogelijk te drukken? Kan je duurzaam auto rijden en zo met minder brandstof toch je bestemming bereiken? Wat betekent dan duurzaam auto ri!jden en op wat moet je letten op zo weinig mogelijk peperdure brandstof te verbruiken?

De voorbije maanden gingen de brandstofprijzen pijlsnel de hoogte in naar een nieuw record. Niets laat vermoeden dat ze de komende maanden zullen dalen, wel integendeel. Nooit eerder hadden de dure brandstofprijzen invloed op ons rijgedrag. Dat is nochtans nu wél het geval. Steeds meer landgenoten laten hun auto staan en kiezen meer en meer voor het openbare vervoer of kosten gedeeld rijden.

Zuiniger rijden met verrijkte brandstof?De laatste jaren was er heel wat te doen omtrent verrijkte brandstof, of brandstof waar allerlei additieven werden aan toegevoegd. Dergelijke verrijkte brandstof werd door de meerderheid der autoconstructeurs als de meest zuinige brandstof naar voor geschoven. Maar is dat ook in werkelijkheid het geval? Uit de resultaten van verschillende verbruikersorganisatie's en belangengroepen blijkt dit zéker niet zo. Als er met deze verrijkte brandstof al minder wordt verbruikt, dan weegt dat minder verbruik niet op tegen de meerprijs van deze brandstof die volgens deze organisaties uit commerciële overwegingen op de markt werd gebracht om de vele prijsstijgingen te verdoezelen.

Gebruik eerste versnelling beperken

Voor duurzaam en zuinig rijden beperk je zoveel mogelijk het gebruik van je eerste versnelling, zelfs bij het weg rijden. Vertrekken in eerste versnelling verbruikt immers opvallend veel brandstof. De eerste versnelling alleen gebruiken wanneer écht nodig, is dan ook  aangewezen. Trek langzaam op. Optrekken met gierende banden zorgt voor een hoog energieverbruik. Rij je auto rustig warm en gebruik je airco zo weinig mogelijk. Met airco gebruik je al vlug tien procent méér dure brandstof.

Regelmatig onderhoud


Laat je auto op tijd en stond onderhouden. Kleine details kunnen het verschil maken. Controleer zélf regelmatig je bandenspanning. Een té lage bandenspanning zorgt voor een zachter en breder bandenspoor én een grotere weerstand, hetgeen voor een meerverbruik van zo'n drie procent zorgt.  Laat regelmatig je brandstof- en luchtfilters vervangen. Verstopte filters en een te rijk brandstofmengsel,  zorgen eveneens voor een hoger brandstofverbruik.

Reacties